Information

Forbruger information fra Brovst og Omegns forsyning 2021

Til forbrugere ved

  Arentsminde Vand A.m.b.a.
  Halvrimmen Vand A.m.b.a.
  Brovst Vand A.m.b.a.

Værkerne leverer drikkevand til i alt 2.520 forbrugere/boligenheder i forsyningsområdet for Vandforsyningen Brovst & Omegn. Forsyningsselskabet ejes af og leverer drikkevand til værkerne. Værkerne har selvstændige bestyrelser og kontaktpersoner:

Arentsminde Vand A.m.b.a.
Formand:                                      Palle Førby                                            Tlf.  98 23 82 83 Vandforsyning:                           Holger Madsen                                    Tlf. 22 11 97 59

Mail:                                           arentsmindevand@gmail.com

Halvrimmen Vand A.m.b.a.:

Formand:                                      Ole L. Jensen                                            Tlf. 22 76 56 30

Næstformand/kasserer:         Preben Olesen                                          Tlf. 98 23 86 42/40 42 57 48
Hjemmeside:                              www.halvrimmenvand.dk  

Mail:                                               Halvrimmen-vandvaerk@mail.dk

Brovst Vand A.m.b.a.:
Formand:                                      Flemming Frost                                          Tlf. 98 23 11 12

Driftsleder                                    Kjeld Imer                                                      Tlf. 30 98 65 99
Hjemmeside:                              www.brovstvand.dk  

Mail:                                               info@brovstvand.dk

Vandforsyningen Brovst & Omegn.
Vandforsyningen Brovst & Omegn indvinder drikkevand fra området ved Bøge Bakke, Hane Schmidts Vej og Kathrinelyst. Der indvindes fra i alt 8 boringer. Boringerne er alle nyrenoverede indenfor de seneste 7 år. I 2011 er 2 nye boringer ved Kathrinelyst sat i drift. Råvandet pumpes til vandværket på Bøge Bakke, hvor vandet ledes gennem filter og iltes før det sendes videre til forbrugerne.  Selskabet har indvindingstilladelse til 400.000 m3/år. Der udpumpes ca. 300.000 m3 /år.

Vandanalyser:
Der udtages min. 4 prøver årligt af det drikkevand der leveres til værkerne. Der udtages prøver på de enkelte værker af det drikkevand der leveres til forbrugerne. Hvert 4. år udtages der prøver på boringer. Forsyningsselskabet udfører løbende egen kvalitetskontrol. Vandet indeholder ingen pesticider og opfylder alle kvalitetskrav.
Detaljerede analyseresultater kan ses via hjemmesiderne:

www.arentsmindevand.dk
www.halvrimmenvand.dk  
www.brovstvand.dk  

Vandforsyningen har installeret ultralyds kalkknuser således forbrugerne kan nedsætte forbruget af sæbe, afspændings og rengøringsmidler. Ligeledes nedsættes energiforbrug til opvarmning af vand, da kalkbelægninger i varmtvandsbeholder og på varmelegemer forsvinder. Se mere på www.kalkknuser.dk 

Vandets hårdhed:
Vandforsyningen Brovst & Omegn leverer middelhårdt vand. Hårdhedsgraden er 16dh.

Hold øje med vandspild:
Husk at aflæse måleren jævnligt, så du ikke kommer til at betale for mere end nødvendigt.
Gennemsnitsforbruget for en person er ca. 50 m3 – afhængig af boligform og forbrugsvaner.

Bestyrelserne.